Systemy alarmowe służą przede wszystkim ochronie mienia oraz osób z nim związanych.Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) to cały zespół środków technicznych oraz zasad taktycznych których celem jest zapewnienie stanu bezpieczeństwa określonego obiektu, człowieka lub mienia.
Życie pokazuje nam, że ochrona majątku przy pomocy krat, kłódek, zamków, nawet najbardziej skomplikowanych, może okazać się za mało wystarczająca. Aby w sposób odpowiedni poprawić poziom zabezpieczenia, proponujemy państwu instalację systemów alarmowych.
Zadaniem systemów sygnalizacji zagrożeń jest wykrywanie i sygnalizowanie nienormalnych warunków wskazujących na stan zagrożenia. W zależności od rangi obiektu lub mienia projektuje się odpowiedni funkcjonalnie system sygnalizacji zagrożeń. Dla obiektów o dużej roli, ważnych strategicznie lub o dużej wartości materialnej stosuje się zintegrowane systemy zabezpieczeń które nie ograniczają się jedynie do wykorzystania systemów SSWiN. Należy pamiętać, że systemy sygnalizacji włamania i napadu są jedynie niezbędnym minimum w elektronicznym wspomaganiu zabezpieczeń naszego mienia.

 

 

Domowy system alarmowy to w dzisiejszych czasach niezbędny element domowego bezpieczeństwa. Systemy sygnalizacji włamania i sswinnapadu w budynkach mieszkalnych pozwalają przede wszystkim zapewnić niezbędną dla właścicieli i mieszkańców informację o zagrożeniu. Jeśli w systemie zastosujemy moduł GSM o zagrożeniu jesteśmy  informowani, na telefon komórkowy  natychmiast po jego wystąpieniu. Należy pamiętać, iż współczesny profesjonalny system alarmowy to nie tylko sygnalizacja włamania.
To zespół urządzeń elektronicznych, zintegrowany z automatyką domową, urządzeniami sterującymi, urządzeniami powiadamiającymi o wszelakich zagrożeniach i sytuacjach niepożądanych w Państwa domu.

 

 

 

Dzięki szerokiej gamie czujników, możemy nie tylko zabezpieczyć się przed włamaniem.
Czujką dymu zabezpieczymy kotłownię, kuchnię.
Czujka CO uchroni nas przed cichym zabójcą jakim jest czad.
A czujnik zalania poinformuje nas o wycieku wody, zanim zniszczy nam mieszkanie.
Nowoczesne Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu są odporne na występowanie fałszywych alarmów, uszkodzenia, dlatego pozwalają na odpowiednie zabezpieczenie chronionego mienia, zdrowia i życia osób. Każdy projektowany przez nas system uwzględnienia funkcjonalność obiektu, występujące zagrożenia oraz wymagania jakie użytkownik stawia systemowi sygnalizacji. Biorąc to pod uwagę dobierana jest ilość czujników, ich charakterystyka i rozmieszczenie.

 

Ochrona obwodowa.
Celem ochrony obwodowej jest wykrywanie próby przedostania się przez "obwód" strefy chronionej - najczęściej linię okien i drzwi, ale może ona zawierać również część terenu wokół domu. Ważną zaletą ochrony obwodowej jest to, że może ona dozorować nawet wówczas gdy wewnątrz zabezpieczonego obwodu znajdują się domownicy. Tego typu ochronę obwodową zapewnić mogą czujki magnetyczne

obwodowa

oraz wibracyjnezainstalowane na oknach i drzwiach, jak również aktywne bariery podczerwieni  które można użyć zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu. System wyposażony jedynie w wewnętrzne czujki ruchu zareaguje dopiero na obecność intruza wewnątrz chronionego obszaru, i dodatkowo nie pozwoli na dozorowanie w czasie kiedy mieszkańcy pozostają w zabezpieczanym domu. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie aby system wyposażony w ochronę obwodową uzupełnić o wykrywanie ruchu wewnątrz. W ten sposób uzyskujemy maksymalną ochronę, a nowoczesna centrala alarmowa pozwoli w prosty sposób włączyć odpowiedni tryb dozoru w zależności od tego czy wewnątrz pozostają domownicy, czy też nie. Warto również wiedzieć o tym, że system może zostać wyposażony w kilka urządzeń sterujących (np. manipulatorów) - zwłaszcza w przypadku większych mieszkań i domów wygodnie jest mieć dodatkowy manipulator przy sypialni, pozwalający na proste załączenie dozoru w trybie nocnym.

 

 

System alarmowy a zwierzęta.
Niestety, najtańsze i najczęściej stosowane czujki reagują także na ruch każdego zwierzęcia, które znajdzie się w ich polu działania; w systemie z takimi czujkami alarm włączałby się na każdy niemal ruch pozostawionego w domu psa czy kota. Można temu zapobiec piesikot przezpozostawianie ich w zamkniętym pomieszczeniu, w którym alarm nie będzie uruchamiany. Jeśli zwierzę nie jest zbyt duże i nie chcemy ograniczać mu wolności, możemy założyć "mądrzejsze", ale i droższe czujki odróżniające małego czworonoga od człowieka. Niektóre z nich mogą nawet analizować wielkość i kształt wykrytego obiektu oraz szybkość jego poruszania się i dzięki temu nie reagują na zwierzęta o masie nawet do 40 kg. Jeśli w domu ma zostać duży pies w systemie alarmowym nie można stosować czujek podczerwieni. Jest na to jednak inne rozwiązanie. Jest nim pewien rodzaj opisanej wcześniej ochrony obwodowej. Instalacja alarmowa musi wtedy składać się nie z czujek podczerwieni a z czujek magnetycznych (drzwi i okna) oraz z czujek zbicia szyby bądź reagujących na drgania. Koszt całego systemu jest większy ale niesie on ze sobą jedną bardzo ważną zaletę, może być on uzbrojony nawet gdy jesteśmy w domu.